GORANGORAN

Goran Sp. z o.o., Biała Niżna 441, 33-330, gm. Grybów

Realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.1. Projekty B+R Przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa pt. „Wbudowany nawiewnik okienny umożliwiający filtrację powietrza wlotowego i automatyczną regulację natężenia strumienia przepływu w zależności od jakości powietrza w pomieszczeniu.”

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie i rozwój układu nawiewnego powietrza świeżego wbudowanego w ramę okna drewnianego i drewniano-aluminiowego.
Planowane efekty: Opracowanie konstrukcji układu przepływowego nawiewnika w ramie okiennej pozwalającej na uzyskanie wymaganych prawem budowlanym strumieni wlotowych powietrza świeżego oraz badania nad możliwością integracji w układzie dodatkowych elementów, takich jak: filtry, maty wygłuszające, wymiennik ciepła służący do odzysku strat ciepła, wentylator wymuszający przepływ i umożliwiający regulację natężenie przepływu powietrza oraz elementy elektroniczne umożliwiające integrację układu z systemami inteligentnego sterowania domem i umożliwiające regulację komfortu termicznego wewnątrz pomieszczeń.

Termin realizacji: 01.11.2017 – 30.09.2020
Wartość projektu: 3 128 768,55 zł
Kwota dofinansowania: 2 010 203,76 zł

Obserwuj Goran
Aktualności Goran