GORANGORAN

Wstęp do polityki prywatności

Goran sp. z o.o. z siedzibą w Grybowie dokłada wszelkiej staranności w zakresie ochrony prywatności swoich obecnych i przyszłych Klientów oraz Użytkowników korzystających ze strony internetowej www.goran.pl.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, jak je zabezpieczamy oraz jakie prawa i obowiązki przysługują osobom powierzającym nam swoje dane.

Polityka Prywatności zawiera informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Słownik terminów

 1. Administrator – Goran sp. z o.o. z siedzibą w Grybowie, Biała Niżna 441, 33-330 Grybów.
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 5. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem www.goran.pl
 6. Spółka – Goran sp. z o.o z siedzibą w Grybowie, Biała Niżna 441, 33-330 Grybów
 7. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.
 8. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator spółka Goran sp. z o, o.

Przetwarzanie danych osobowych

 1. W związku z prowadzoną działalnością gospodarczą Administrator zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.
 2. Administrator zapewnia przejrzystość i bezpieczeństwo przetwarzania danych, w szczególności zawsze informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, w tym o celu i podstawie prawnej przetwarzania – np. przy zawieraniu umowy sprzedaży towarów lub usług. Administrator dba o to, by dane były zbierane tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i przetwarzane tylko przez okres, w jakim jest to niezbędne.
 3. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Administratorem danych jest Goran sp. z o.o. Dane kontaktowe: Biała Niżna 441, 33-330 Grybów, rodo@goran.pl

Rodzaj przetwarzanych danych

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z naszego Serwisu w sposób automatyczny zbierane są dane informatyczne dotyczące wizyty, w szczególności:
  • adres IP,
  • rodzaj systemu operacyjnego,
  • rodzaj/typ przeglądarki
  • pliki cookies.
 2. Sama wizyta w naszym Serwisie nie wymaga podania przez Użytkownika żadnych innych informacji, ani danych osobowych.

Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych w serwisie

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały przedstawione szczegółowe cele przetwarzania danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 2. Cel przetwarzania danych:
  • umożliwienie wygodnego korzystania z serwisów,
  • monitorowanie nadużyć,
  • informowanie o treściach i usługach spółki Goran sp. z o.o.,
  • prowadzenie marketingu, dopasowanie treści i reklam do zainteresowań użytkowników,
  • prowadzenie statystyk, analiz, pomiarów jakości i skuteczności,
  • obsługa reklamacji i zabezpieczenia roszczeń lub obrony przed nimi oraz w celu realizacji udzielonej gwarancji na produkty Spółki,
  • zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży produktów Spółki (a w związku z tym także w celach księgowych),
  • odpowiedzi na zapytania przedkontraktowe (w przypadku kontaktu telefonicznego lub pisemnego z pytaniem o ofertę i/lub prośbą o przygotowanie oferty do konkretnego lokalu mieszkalnego / domu),
  • rekrutacji – w przypadku zgłoszenia się do udziału w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit a, b oraz f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług a także niezbędność tych danych do realizacji ww. celów.

Miejsce rejestru danych osobowych

 1. Aktywność Użytkownika w Serwisie, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (dedykowany program komputerowy służący do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora).
 2. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych, administracyjnych, na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz zarządzania tym systemem, a także w celach analitycznych i statystycznych – w tym zakresie podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Formularze kontaktowe

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 2. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane:
  • w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz, w tym przygotowania oferty/wyceny – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit b RODO),
  • w celu prowadzenia badań jakości obsługi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1 lit f RODO) polegający na pozyskaniu informacji o poziomie satysfakcji Użytkowników ze świadczonych usług,
  • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu w celu doskonalenia jego funkcjonalności, a także badania preferencji zakupowych Użytkownika,
  • w celu kierowania do Użytkowników treści marketingowych Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO),
  • w celu kierowania do Użytkowników treści marketingowych partnerów oraz podmiotów powiązanych kapitałowo, organizacyjnie i osobowo z Administratorem – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 3. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

Działania marketingowe

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:
  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych, które są dostosowane do jego preferencji (reklama kontekstowa),
  • wyświetlaniu Użytkownikowi treści marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom (reklama behawioralna),
  • prowadzenie innego rodzaju działań związanych z marketingiem bezpośrednim towarów i usług (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz działania telemarketingowe).
 2. W celu realizowania działań marketingowych Administrator w niektórych przypadkach wykorzystuje profilowanie. Oznacza to, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość.
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS / SMS lub telefonicznie. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie.

Pliki cookies oraz podobna technologia

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies, które zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności.
 2. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),
  • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies),
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies),
  • sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies),
  • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
  • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 3. Administrator oraz jego zaufani partnerzy wykorzystują również pliki cookies do celów marketingowych, m.in. w związku z kierowaniem do Użytkowników reklamy behawioralnej. W tym celu Administrator oraz zaufani partnerzy przechowują informacje lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Wykorzystanie plików cookies oraz zebranych za ich pośrednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczególności w zakresie promowania usług i towarów podmiotów trzecich, wymaga uzyskania zgody Użytkownika. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana.
 4. Pliki cookies nie dokonują żadnych modyfikacji czy zmian ustawień w urządzeniu lub oprogramowaniu, które zostało zainstalowane na urządzeniu Użytkownika.
 5. Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na wykorzystywanie przez Administratora plików cookies (istnieje możliwość ich blokowania).
 6. Szczegółowe informacje na temat blokowania plików cookies Użytkownik znajdzie na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl

Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, realizowania zamówienia oraz realizowania gwarancji na produkty Spółki, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Uprawnienia użytkownika

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do:
  • dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych,
  • niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych), podmiotom świadczącym usługi prawne i analityczne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 2. Ponadto dane osobowe, które nam przekażesz, są wykorzystywane do:
  • zawarcia oraz wykonania Umowy Sprzedaży oraz udzielanej przez Spółkę gwarancji,
  • realizacji Zamówienia i wysłania towaru,
  • prowadzenia księgowości, w zakresie obowiązującego prawa,
  • podejmowania działań marketingowych,
  • przyjmowania ewentualnych zastrzeżeń i zapytań,
  • przyjmowania płatności i ich zabezpieczenia,
  • prowadzenia rekrutacji, jeśli na taki cel zostały nam przekazane informacje.
 3. Jeżeli jest to niezbędne dla wykonania powyższych czynności, dane Użytkownika mogą być przekazane innym podmiotom. Takie przekazanie może odbyć się tylko za naszą zgodą, na podstawie zawartej umowy i tylko tym, którzy zapewniają, że przekazane dane będą odpowiednio chronione i przetwarzane zgodnie z prawem. Oznacza to, że podane dane osobowe są przekazywane:
  • kurierom, montażystom, serwisantom,
  • partnerom handlowym należącym do sieci dystrybucyjnej Administratora w celach kontaktowych i związanych z obsługą zapytania złożonego przy wykorzystywaniu usługi elektronicznego formularza kontaktowego. Spis partnerów handlowych należących do sieci dystrybucyjnej Administratora znajduje się w zakładce „Lista salonów” na stronie internetowej www.goran.pl,
  • bankom i innym instytucjom finansowym w związku z dokonywanymi przez Użytkownika płatnościami,
  • hostingodawcy, który utrzymuje stronę www i pocztę elektroniczną Administratora,
  • agencjom HR, jeśli Administrator zleci im prowadzenie danego procesu rekrutacji,
  • w przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

Przekazywanie danych poza EOG

 1. W przypadku, gdy Użytkownik jest mieszkańcem Unii Europejskiej, Administrator nie przekazuje żadnych jego danych osobowych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekaże dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, na wyraźną prośbę i za zgodą Użytkownika i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  • współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
  • stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską,
  • stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy,
  • w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej.
 3. Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniając przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

Dane kontaktowe

 1. Kontakt z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres e-mail: rodo@goran.pl lub adres korespondencyjny: Goran sp. z o.o., Biała Niżna 441, 33-330 Grybów.

Postanowienia końcowe

 1. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania jednostronnych zmian w Polityce Prywatności, jeżeli zajdzie konieczność dostosowania jej do zaktualizowanej oferty Spółki i warunków na przykład, w takich sytuacjach jak:
  • zmiany w przepisach dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • przypadek siły wyższej,
  • zmiana oferty Spółki czy warunków współpracy.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności RODO.